نفرات برتر جشنواره نوجوان خوارزمی

الهام فرهادی از مدرسه فدک                 دانلود

 

مرجان فاروقی از مدرسه ام البنین         دانلود